1 Rekisterinpitäjä

RS-kiinteistöhuolto Oy , Länsimetsäntie 32 G, 65280 Vaasa , 044-5230183

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toni Rahkonen, Länsimetsäntie 32 G, 65280 Vaasa , 044-5230183

3 Rekisterin nimi
www.rskiinteistohuolto.fi nettisivujen huolto//muutto/yhteydenottolomake ja tarjouslomakerekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhteydenotot lomakkeen lähettäneisiin henkilöihin. Yhteydenotot tehdään asiakkaan toivomalla tavalla, joko puhelimitse tai sähköpostitse.

5 Rekisterin tietosisältö

Kaikista henkilöistä nimi ja puhelinnumero. Vapaaehtoisia tietoja ovat sähköpostiosoite,
postiosoite, sekä muut asiakkaan antamat tiedot.


6 Säännönmukaiset tietolähteet
  www.rskiinteistohuolto.fi  nettisivujen lomakkeet

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei asiakas ole erikseen antanut lupaa siihen.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallentuvat nettisivuja ylläpitävän yrityksen palvelimille sekä RS-kiinteistöhuolto Oy:n
sähköpostijärjestelmään. Tietoja käsitellään luottamuksellisina ja tietoihin pääsy on rajattu
vain asiakkaisiin yhteyttä ottaville henkilöille. Tietoja suojataan useilla tietoturvamenetelmillä.